logo
Sme.sk | Považská Bystrica | Press foto | Air show v Slavnici

nedeľa 10. 6. 2012 21:06 | Viera Žaludková
© 2012 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

najčítanejšie
  • 24h
  • 3dni
  • 7dní
Aktuálna predpoveď v lokalite Považská Bystrica
13:00
9.0°C
16:00
4.0°C
19:00
2.0°C
 
 
späť na SME.sk
ANKETA