logo
Sme.sk | Považská Bystrica | Press foto | Deň gulášu v Ihrišti 1.
pondelok 7. 5. 2012 9:13 | Milan Kováčik
© 2012 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

najčítanejšie
  • 24h
  • 3dni
  • 7dní
Aktuálna predpoveď v lokalite Považská Bystrica
19:00
2.0°C
22:00
2.0°C
1:00
3.0°C
 
 
Penzión Anton

Sv.Cyrila a Metoda 830, Teplička nad Váhom

ďalšie info denné menu
späť na SME.sk
ANKETA