logo
Sme.sk | Považská Bystrica | Press foto | Deň gulášu v Ihrišti 1.
pondelok 7. 5. 2012 9:13 | Milan Kováčik
© 2012 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Aktuálna predpoveď v lokalite Považská Bystrica
5:00
15.0°C
8:00
19.0°C
11:00
25.0°C
 
 
Kaviareň Štefánka

Štefánikova ulica 828, Púchov

ďalšie info
Pizzeria Valdagno

Hollého 850/19, Púchov

ďalšie info
späť na SME.sk
ANKETA