logo
Sme.sk | Považská Bystrica | Press foto | Pálenie Ďura - spomienka na Paľa Demitru 2.

nedeľa 29. 4. 2012 15:38 | Milan Kováčik
© 2012 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Aktuálna predpoveď v lokalite Považská Bystrica
20:00
12.0°C
23:00
11.0°C
2:00
12.0°C
 
 
Kursalon

17.Novembra 32, Trenčianske Teplice

ďalšie info
Hotel Margit

T. G. Masaryka 2, Trenčianske Teplice

ďalšie info
späť na SME.sk
ANKETA