logo
Sme.sk | Považská Bystrica | Press foto | Pálenie Ďura - spomienka na Paľa Demitru 2.

nedeľa 29. 4. 2012 15:38 | Milan Kováčik
© 2012 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

najčítanejšie
  • 24h
  • 3dni
  • 7dní
Aktuálna predpoveď v lokalite Považská Bystrica
4:00
3.0°C
7:00
3.0°C
10:00
9.0°C
 
 
Hotel Margit

T. G. Masaryka 2, Trenčianske Teplice

ďalšie info
Star Pub Trenčín

Zlatovská 1974, Trenčín

ďalšie info
späť na SME.sk
ANKETA