logo
Sme.sk | Považská Bystrica | Press foto | Pálenie Ďura - spomienka na Paľa Demitru 2.

nedeľa 29. 4. 2012 15:38 | Milan Kováčik
© 2012 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Aktuálna predpoveď v lokalite Považská Bystrica
10:00
-1.0°C
13:00
1.0°C
16:00
-2.0°C
 
 
Kursalon

17.Novembra 32, Trenčianske Teplice

ďalšie info
Star Pub Trenčín

Zlatovská 1974, Trenčín

ďalšie info
späť na SME.sk
ANKETA