logo
Sme.sk | Považská Bystrica | Press foto | Miss Obchodná akadémia Pov. Bystrica 1.


štvrtok 26. 4. 2012 15:48 | Michal Tvrdý - MTV studio
© 2012 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Aktuálna predpoveď v lokalite Považská Bystrica
20:00
14.0°C
23:00
14.0°C
2:00
15.0°C
 
 
Reštaurácia Marakana

Hričovská 226/41, Žilina

ďalšie info
Penzión Anton

Sv.Cyrila a Metoda 830, Teplička nad Váhom

ďalšie info
späť na SME.sk
ANKETA