logo
Sme.sk | Považská Bystrica | Press foto | Škola v Plevníku-Drienovom oslavovala osemdesiatku

Podľa ústneho podania vznikla rímsko-katolícka škola v obci v roku 1805. Učilo sa v sedliackej chalupe. Prvým učiteľom v nej bol František Šujanský z Beckova. Základná škola v Plevníku nesie meno po spisovateľovi Dominikovi Tatarkovi.
štvrtok 28. 10. 2010 16:08 | YETTY
© 2010 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Aktuálna predpoveď v lokalite Považská Bystrica
2:00
13.0°C
5:00
13.0°C
8:00
11.0°C
 
 
späť na SME.sk
ANKETA